Zgodnie z art. 81 ustawy z roku 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631, z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na rozpowszechnianie w celach komercyjnych, promocyjnych i marketingowych Szkoły Pływania Szkrabów wizerunku mojego dziecka, do którego przysługuje mi pełnia władz rodzicielskich
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez F. U. H. Manipura Jolanta Kin z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, Ul. Rynek 28, w celu zgłoszenia udziału w zajęciach, udzielenia odpowiedzi, w tym przedłożenia oferty jeśli o nią pytam. Moje dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego i prawo do przeniesienia danych.
Zapoznałem się z Regulaminem Pływania Szkrabów, oświadczam, że nie ma przeciwskazań zdrowotnych do udziału mojego Dziecka w zajęciach Pływania Szkrabów
captcharefresh

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com