Specjaliści coraz częściej wskazują na zalety takiej aktywności. Świadczą o tym między innymi poniżej przytoczone wypowiedzi:
Prof. Hellbiigge z Monachium twierdzi:
„Pływanie w wieku niemowlęcym i wczesnym dzieciństwie oddziałuje silnie psychicznie
i fizycznie na rozwój dziecka i stanowi jedno z ważniejszych zaleceń lekarzy, jeśli chodzi o stymulowanie tego procesu".
Pofesor Betke z Monachium:
„Pływanie jest dla dzieci w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym tak samo ważne jak okresowe szczepienia. Dzięki przebywaniu i zabawom w wodzie można by uniknąć, czy chociażby zmniejszyć u niego ryzyko wad postawy i zaburzeń układu krążenia, które to dolegliwości SA skutkiem obecnej cywilizacji".

Profesor Diem z Kolonii:
„Dzieci uczestniczące w zajęciach z pływania są bardziej otwarte na otoczenie oraz szybciej nawiązują kontakty w grupie. Łagodniej reagują na niepowodzenia i nie są tak nieśmiałe. Są natomiast aktywniejsze i zarazem inteligentniejsze, a także o wiele lepiej mogą poznać swoje ciało niż inne dzieci".

Profesor Rosemeyer z Monachium:
„Pływanie w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym jest z punktu widzenia ortopedy najlepszą, godna polecenia metoda ćwiczenia aparatu ruchowego i układu kostnego".[31]

Profesor Liselott Diem w latach 1974 - 1976
w Niemieckim Kolegium Sportowym w Kolonii, wykazało, że dzieci, które nauczyły się pływać we wczesnym wieku wykazywały zaawansowany rozwój w zakresie:
- sprawności motorycznej,
- czasie reakcji,
- możliwościach koncentracji,
- inteligencji,
- zachowaniach społecznych,
- kontaktach społecznych,
- niezależności,
- radzeniu sobie z nowymi, nieznanymi sytuacjami.
Ogólnie mówiąc, dzieci były lepiej przystosowane niż ich rówieśnicy, którzy nie uczestniczyli w programach wczesnego pływania, a wzrost w poczuciu własnej wartości
i niezależności związany z pływaniem były podawane jako dodatkowe czynniki. Badanie stwierdziło również, że dzieci, które pływały od wczesnych lat skorzystały z pozytywnej interakcji i więzi z rodzicem. [7,24]
Z wyrażonych opinii oraz licznych badań wnioskujemy bezsprzeczną korzyść takie formy stymulacji organizmu już w wieku niemowlęcym. Aby jednak można było mówić
o osiągniętym efekcie i w pełni wykorzystać walory pływania i środowiska wodnego (zwłaszcza w tak młodym wieku). Niezbędne jest zastosowanie się do jednej podstawowej zasady zaczerpniętej z metodyki a mianowicie zasady systematyczności. Tylko regularne
i systematyczne uczęszczanie na zajęcia (wg. K. Pietrusika min. 1 raz w tygodniu)pozwoli na osiągnięcie pożądanych i omówionych rezultatów. Nie należy jednak oczekiwać,
że każde dziecko posiądzie te same cechy w tym samym stopniu.
Należy również dodać, że do rozpoczęcia takiej formy aktywności konieczny jest bezwzględny brak przeciwwskazań lekarskich do takiej formy zajęć

 

LITERATURA:
7. Dąbkowska D.. Pływanie dla niemowląt na podstawie literatury przedmiotowej i badań własnych. AWF Katowice 2007 (praca magisterska)

24. Mc Kay R. K. [2005]. Learn to swim. Dorling Kindersley Limited, Londyn,

31. Pietrusik K., [2001]: "Aktywność ruchowa w środowisku wodnym dzieci w wieku niemowlęcym". W: Dylematy wychowania fizycznego w edukacji dzieci i młodzieży; Dilemmans of modern Physical Education in teaching and youth, Materiały pokonferencyjne red. Bronikowski M., Muszkieta R., AWF w Poznaniu.

 

Fragment pracy magisterskiej.

Autor mgr fizjoterapii Adam Kin, nauczyciel WF, instruktor pływania metodą dla osób niepełnosprawnych Halliwick  prowadzi zajęcia – pływanie niemowląt i małych dzieci na ternie górnego śląska. (pływanie niemowląt - basen Aquarion Żory, pływanie niemowląt basen MOSIR Radlin, pływanie niemowląt basen Wodny Raj Pawłowice, pływanie niemowląt Aqua Plant basen MOSIR Mikołów)

Artykuły

Dowody naukowe na temat pływania
13 Lis 2014 14:59

Specjaliści coraz częściej wskazują na zalety takiej aktywności. Świadczą o tym między in [ ... ]

czytaj...
Pływanie - oczami rodzica
13 Lis 2014 15:01

Artykuł napisany przez Sylwia i Mirosław Twardzik rodzice KAI      

Ni [ ... ]

czytaj...
Pływanie niemowląt oczyma psychologów
13 Lis 2014 15:02

Warto

Ile on ma lat? To niesamowite ! Gdzie się tak nauczył pływać? Fantastycznie!!!

 [ ... ]

czytaj...
Motywuj Maluszka !
13 Lis 2014 14:57

WZMOCNIENIE POZYTYWNE!! Wielu pedagogom spędza sen z powiek w jaki sposób kształtowa [ ... ]

czytaj...