fbpx

 

Regulamin uczestnictwa w zajęciach „Pływania Szkrabów"
obowiązuje od dnia 15.02.2021
1) Zajęcia organizujemy przez cały rok.
 
2) Czas trwania jednostki lekcyjnej 30 min.
 
3) Dzieci ćwiczą z bezpośrednim udziałem jednego z rodziców bądź wyznaczonego przez rodzica opiekuna pod okiem instruktora, opiekun dziecka zobowiązany jest do bezpośredniej opieki nad dzieckiem w wodzie.
 
4) Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (w zależności od pływalni w poniedziałek, piątek, sobotę lub niedzielę).
 
5) Minimum 60 min. przed zajęciami nie należy karmić dzieci.
 
6) Na basen należy zabrać przybory niezbędne do codziennej toalety dziecka w domu.
 
7) Opiekun dziecka oświadcza w formularzu zgłoszeniowym (po uprzednim skonsultowaniu się z lekarzem ogólnym lub pediatrą), iż nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa dzieci w  zajęciach na basenie.
 
8) Temperatura wody dla naszych małych szkrabów w basenie wynosi 31 – 32C.
 
9) Przed wejściem do wody uczestnicy są zobowiązani do skorzystania z natrysków.
 
10) Grupy liczą 10-12 osób.
 
11) Wchodzenie do wody podczas nieobecności instruktora lub ratownika jest zabronione!
 
12) W zajęciach wykorzystujemy wiele środków dydaktycznych jak kolorowe zabawki (piłeczki, klocki, rękawki, itp.) ułatwiające i uatrakcyjniające dzieciom naukę.
 
13) Zapewniamy osobne stanowiska do przebierania dzieci by zapewnić bezpieczeństwo i  wygodę.
 
14) Pieluszki (Huggies Little swimmers lub inne pływackie), stanowią obowiązkowy element wyposażenia małego pływaka.
 
15) Uczestników zajęć obowiązuje regulamin pływalni, na której odbywają się zajęcia.
 
16) W celu zapisania dziecka na zajęcia należy wysłać zgłoszenie kliknij tutaj oraz wpłacić zadatek  60zł lub opłacić całkowity koszt kursu przelewem na konto szkoły (Osoby kontynuujące mogą dokonać formalności bezpośrednio u instruktora na zajęciach najpóźniej w dniu zakończenia poprzedniego kursu).
 
17) Osoby, które wpłaciły zadatek zobowiązane są do wpłaty pozostałej części ceny kursu przed rozpoczęciem pierwszych zajęć, lub przelewem do 2 dni roboczych po pierwszych zajęciach  (na konto 75 1050 1403 1000 0092 6989 6024 ).
 
18) Rezygnacja z kursu i zwrot zadatku (lub pełnej kwoty) jest możliwy najpóźniej na 7 dni przed planowanym i podanym na stronie terminie rozpoczęcia kursu. Po tym terminie zadatek nie będzie zwracany.
 
19) W przypadku nadmiernej ilości zgłoszeń o uczestniczeniu w kursie decyduje kolejność zaksięgowanych na naszym koncie wpłat.
 
20) Rezygnacja z kursu jest możliwa do 3 dni od rozpoczęcia kursu (trzy dni po pierwszych  zajęciach). Osobie zgłaszającej rezygnację w tym terminie zostanie zwrócona kwota  pomniejszona o koszt jednej lekcji.
 
21) W przypadku chęci rezygnacji po terminie wskazanym w punkcie 21 pieniądze nie będą zwracane.
 
22) Nieobecności nie podlegają odrabianiu.
 
23) Nieobecności na zajęciach należy każdorazowo zgłaszać najpóźniej do godziny 17.00 dnia poprzedzającego zajęcia. Prawidłowo zgłoszone nieobecności zostaną rozliczone w postaci odliczenia 30% ich wartości od kolejnego kursu (kontynuacji zajęć) lub zwrotu, pozostałe 70% pozostaje wykorzystane na pokrycie kosztów stalych związanych z prowadzeniem zajęć. Nieobecności zgłoszone po terminie lub nie zgłoszone nie podlegają rozliczeniu.
 
24) W przypadku nieobecności istnieje możliwość odstąpienia uczestnictwa innej osobie (znajomym, rodzinie) należy uzgodnić zamianę uczestnika z właścicielem szkoły.
 
25) Przenoszenie karnetu w przypadku nie rozpoczęcia kursu lub przerwania ze względów losowych jest możliwe tylko i wyłącznie w najbliższym kolejnym kursie (względem, tego na który została dokonana opłata) dotyczy kursu podstawowego po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem firmy.
 
26) Wszystkie zmiany w trybie odbywania zajęć muszą zostać uzgodnione i zaakceptowane przez instruktora.
 
27) Wykupując kurs rodzice lub opiekunowie zgadzają się na przetwarzanie danych osobowych wew. firmy (promocje, konkursy, informacje handlowe).
 
28) Osoby które nie zgadzają się  na umieszczenie wizerunku własnego lub dziecka w celach promocyjnych (strona internetowa, ulotki, plakaty, pamiątkowa płyta dvd, pamiątkowe foto) ZOBOWIĄZANE SĄ DO WPISANIA ODPOWIEDNIEJ KLAUZULI w formularzu zgłoszeniowym. (POLE UWAGI).
 
29) Niezamieszczenie klauzuli o braku zgody dot. wizerunku oznacza WYRAŻENIE ZGODY NA ZAMIESZCZANIE WIZERUNKU w celach jak w pkt. 28 wyrażenie zgody.
 
30) Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją powyższych punktów.
 
31) Reklamacje:  Klient w każdym momencie może złożyć reklamację, dotyczącą procedury zawierania umowy na odległość i jej realizacji. Szkoła Pływania ustosunkuje się w terminie do 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
 
32) Polityka prywatności: Dane klientów gromadzone są zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i tylko i wyłącznie na potrzeby wewnętrzne (celu realizacji usługi, oraz do celów marketingowych).   Klient  wyraża zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych. Klient w każdej chwili ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania lub całkowitego usunięcia.
 
33) Pełne dane teleadresowe firmy:

Adam Kin

ul. Dąbrówki 15/4

44-300 Wodzisław Śląski

NIP: 647-218-70-32